Demon właśnie z tych Gór...

Demon właśnie z tych Gór...

piątek, 9 maja 2008

Kobieta... oczami chemika


Pierwiastek: Kobieta
Symbol: Ko

Odkryta przez: Adama

Masa atomowa: średnia oczekiwana 59 a.j.m. (atomowych jednostek masy),
ale znane są izotopy od 50 do 90 a.j.m.

Występowanie:

· Nadwyżki ilościowe w obszarach zurbanizowanych.

Własności chemiczne:

· Wykazuje duże powinowactwo ze złotem (Au), srebrem (Ag), platyną (Pt),
szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami i minerałami.

· Może absorbować wielkie ilości drogich substancji.

· Może spontanicznie eksplodować, jeśli pozostawi się ją samą w obecności Me.

· Nierozpuszczalna w cieczach, ale jej aktywność silnie wzrasta po nasączeniu etanolem.

· Ulega naciskowi tylko we właściwej płaszczyźnie krystalograficznej.

Własności fizyczne:

· Powierzchnia pokryta zwykle warstwą barwników,

· Wrze i zamarza bez wyraźnej przyczyny.

· Topnieje tylko w wyniku odpowiedniego traktowania,

· Występuje w różnych odmianach alotropowych - od dziewiczej rudy do zwykłego stopu.

· Gorzka, jeśli używać niewłaściwie.

· Cześć próbek niezwykle lotna i pachnąca, zapewne dzięki absorpcji innych związków chemicznych

· Wykazuje dużą zdolność do solwatacji (i wyższej aktywności) wśród innych próbek Ko.

Zastosowanie:

· Wysoce dekoracyjny element, szczególnie w samochodach sportowych.

· Najpotężniejszy znany pierwiastek chemiczny zdolny do redukcji pieniędzy,

· Pomocny przy wypoczynku.

· Niemożliwe posiadanie więcej niż jednego trwałego izotopu.

Identyfikacja:

· Próbka nie zawierająca dodatków, gwałtownie czerwienieje, gdy zaobserwuje się ją
w stanie naturalnym.

· Próbka potrafi gwałtownie zmienić barwę na zieloną, gdy obok znajdzie się izotop lepszej jakości.

Uwaga!

Wybucha samoistnie i bez żadnego powodu. Nie możliwe jest posiadanie jednego trwałego izotopu, ale zawsze można spróbować mieć kilka nie trwałych izotopów, znacznie od siebie oddalonych. Procedurę należy przerwać w chwili gdy próbki dowiedzą się o swoim istnieniu, w przeciwnym wypadku może nastąpić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, a najlepiej z chemikiem.

Brak komentarzy: