Demon właśnie z tych Gór...

Demon właśnie z tych Gór...

piątek, 9 maja 2008

Mężczyzna oczami chemika...


Pierwiastek: Mężczyzna

Symbol: Me

Odkryty przez: Ewę

Masa atomowa: średnio ok. 60- 75 a.j.m, lecz znane są rzadkie izotopy o masie nawet do 150 a.j.m

Występowanie:

 • We wszystkich krajach, na wszystkich kontynentach- znaczne nadwyżki ilościowe notowane na obszarach wiejskich, większe skupiska w środowisku zanieczyszczonym etanolem.

Właściwości chemiczne:

 • Wykazuje duże powinowactwo do różnych roztworów alkoholu etylowego
 • Wraz z okresem trwania znacząco zwiększa masę i zatraca aktywność.
 • Nierozpuszczalny w cieczach, ale wykazuje wzrost aktywności po nasączeniu etanolem
 • Zdolny do absorbowania wszelkiego rodzaju najdroższego sprzętu elektronicznego tylko dla zapewnienia sobie wyższej pozycji wśród innych izotopów
 • Hydrofobowy, zwłaszcza jeżeli woda zawiera środek powierzchniowo czynnym;
 • Silnie reaguje ze związkami metali napędzanymi na 2 lub 4 koła
 • Gwałtownie traci aktywność po ekspozycji promieniowania z TV.
 • Ogromnie łatwo przechodzi ze wstaniu wzbudzonego w stan podstawowy.
 • W przypadku kontaktu z Ko przechodzi w stan wzbudzony, po kontakcie z Ko przechodzi w najniższy stan energetyczny (reakcja egzoakustyczna; Chrrrrr…)

Właściwości fizyczne:

 • Znajdowany pod różnymi postaciami, od metalu szlachetnego do pospolitej rudy.
 • Stosunkowo mało lotny,
 • W stanie naturalnym zamarznięty, wrze tylko w obecności dobrej jakości izotopu Ko.
 • Gorzki prawie zawsze (zależne od próbki).
 • Powyżej 30 stopni C wydziela specyficzny, drażniący zapach.
 • Topnieje przy odpowiednim traktowaniu.
 • Wrze pod wpływem nieprawidłowego użycia.
 • Ulega naciskowi we wszystkich płaszczyznach krystalograficznych.

Zastosowanie:

 • Pierwiastkowa siła robocza, do ciężkich prac domowych.
 • Dekoracja wnętrza, która czasem wynosi śmieci.
 • Do wysłuchiwania, pocieszania i chwalenia Ko.
 • Zdolny do samoistnej zmiany kanału w telewizorze.
 • Niezwykle przydatny w ostatnich fazach pobierania próbek w restauracji lub sklepie jubilerskim.
 • Zalecany podczas nocnych spacerów.

Identyfikacja:

 • Cenne są próbki 18-letnie ze względu na dużą aktywność, próbki 20 – 25 letnie są cenione ze względu na kontrolowalność reakcji.
 • Czysty egzemplarz jest bladoróżowy, z ciemniejszymi wtrąceniami i zarostami.
 • Wysoce niebezpieczny w razie kontaktu ze sterydami.
 • Posiadanie więcej niż jednego trwałego izotopu jest zabronione, ale on i tak rzadko się orientuje, że jest inny izotop.
 • Rzadko zachowuje wzorcową czystość w przypadku kontaktu z izotopami Ko.

Uwaga!

Nie kontrolowalny w mieszaninie z alkoholem, choć jest to indywidualna cecha każdej z próbek. Może gwałtownie przejść w stan wzbudzony i wyemitować energię gdy inny izotop Me katalizuje jego reakcje z Ko.

Brak komentarzy: