Demon właśnie z tych Gór...

Demon właśnie z tych Gór...

sobota, 10 maja 2008

O Boże!


O Boże!

daj mi pogodę ducha, abym

przyjął to, czego zmienić nie mogę,

odwagę, abym zmienił to,
co musi być zmienione
,

i mądrość, abym potrafił

odróżnić jedno od drugiego.

Parafraza cytatu Marka Aurelusza

Brak komentarzy: